diag  

ORL ORDINACIJA ZA DECU I ODRASLE

 
 
 

ORL ordinacija Gligović

CENOVNIK USLUGA
1. Prvi pregled-----2.000,00
2. Prvi pregled sa timpanometrijom-----2.500,00
3. Prvi pregled sa audiometrijom-----3.200,00
4. Kontrolni specijalistički pregled tokom 14 dana-----1.500,00
5. Kontrolni pregled tokom 3 dana-----0,00
6. Ispiranje uva (jedno ili oba)-----1.000,00
7. Konsultativni pregled (pregled dokumentacije)-----1.000,00
8. Timpanometrija (sa otoskopijom)-----1.000,00
9. Audiometrija-----2.000,00
10. Subspecijalistički pregled-----3.000,00
11. Terapijsko ispiranje uva-----300,00
12. Štrajfna sa lekom (lek lokalno u uvo)-----500,00
13. Tamponada nosa (kod krvarenja)-----2.500,00
14. Detamponada-----1.500,00
15. Resekcija frenuluma jezika-----2.000,00
16. Ekstrakcija stranog tela iz nosa, uva i grla-----2.000,00
17. Ispitivanje centra za ravnotežu (vestibularno) kal. testom-----2.000,00
18. Pregled na terenu (kućna poseta)-----2.000,00 (start) + ostalo
19. Aspiracija - mikro aspiracija uva-----500,00
20. Aspiracija sekreta iz nosa po Proetzu-----500,00
21. Produvavanje tube po Politzeru-----300,00
22. Inhalacija-----500,00
23. Incizija peritonizilarnog apscesa-----2.500,00
24. Incizija inflamiranog ateroma sa drenažom i previjanjem-----2.000,00
25. Previjanje-----500,00
26. I.V. injekcija-----600,00
27. I.M. injekcija-----400,00
28. Infuzija-----1.000,00
Cena pregleda nedeljom i praznikom uvećava se za 30%
29. Pregled subspecijaliste alergologa-----3.000,00
30. Probe na inhalatorne alergene-----2.000,00
31. Probe na nutritivne alergene-----2.000,00
32. Pregled alergologa sa probama na inh. i nut. alergene-----6.500,00
33. Kontrolni pregled tokom 14 dana-----2.000,00
34. Kontrolni pregled tokom 3 dana-----0,00

Kragujevac
dr Zorana Đinđića 27/II/6
034 250 243
060 3 250 243
info@orl-gligovic.com

l-f

 

 

 

 

 

 
Specijalni popusti

 

akc-t
Ponuda meseca
pogledaj >

 

 

akc-b
Sezonska akcija
pogledaj >